VIII. THE BIG BETHEL CHURCH

DE Big Bethel chu'ch! de Big Bethel chu'ch!
Done put ole Satun behine urn;
Ef a sinner git loose fum enny udder chu'ch,
De Big Bethel chu'ch will fine urn!

Hit's good tor be dere, en it's sweet ter be dere,
Wid de sisterin' all aroun' you-
A shakin' dem shackles or mussy en' love
Wharwid do Lord is boun' you.

Hit's sweet tor be dere on lisson tor de hymos,
En hear dem mo'ners a shoutin'-
Dey done reach de place whar der ain't no room
Fer enny mo' weepin' en doubtin'.

Hit's good ter be dere w'en de sinners all jine
Wid de brudderin in dere singin',
En it look like Gabori gwine ter rack up en blow
En set dem heav'm bells ter ringin'!

Oh, de Big Bethel chu'ch! de Big Bethel chu'ch,
Done put ole Satun behine em;
Ef a sinner git loose fum enny udder chu'ch
De Big Bethel chu'ch will fine urn!

Back|Forward
Contents